Skip to content

De rust van altijd genoeg geld. Voor nu en later.

Pensioen beleggen

Het genieten stopt niet na je pensioen. Met de Pensioen Beleggingsrekening bouw je op een fiscaal vriendelijke manier een pensioenvoorziening op. En is het als ondernemer mogelijk om te blijven leven zoals jij wil.

Hoeveel moet je na je pensioen hebben om in je droomhuis te blijven wonen?
Om later niet alleen maar achter de geraniums te hoeven zitten, maar je er nog lekker op uit kan trekken.

Sparen heeft door de lage rente weinig zin. En het zelf regelen betekent niet alleen een flinke tijdsinvestering maar ook de fiscale regels kennen. Jij hebt wel wat beters te doen. Jij bent druk met het leven en je bedrijf. Wat je graag wilt is dat  jouw pensioenkapitaal blijft doorgroeien, nu en ook als je al met pensioen bent. Zonder dat je er omkijken naar hebt.

Hoe laat je geld groeien?

Om jouw geld te laten groeien, beleggen we het bedrag dat je hebt ingelegd in beleggingsfondsen.

Beleggen heeft een hoger risico dan sparen maar ook een hoger verwacht rendement.

Weet waar je in investeert

Daarvoor moet je wel investeren in de juiste fondsen. Wij weten welke fondsen duurzaam zijn. Welke bedrijven niet in wapens investeren om zo een kapitaal op te bouwen.

Of dat je aandelen koopt waardoor je de verschrikkelijke werkomstandigheden van een kledingfabriek in Bangladesh in stand houdt. Daar wil je niet je pensioen op bouwen. Dat voelt niet lekker.

Duurzaam volgens ESG-criteria

Daarom kiezen wij voor duurzaam vermogen opbouwen. Door enkel samen te werken met bedrijven die voldoen aan de ESG-criteria. Omdat bedrijven die niet alleen waarde creëren voor aandeelhouders maar ook voor stakeholders, zoals werknemers, klanten, leveranciers en de maatschappij in het algemeen, vaak een sterk rendement behalen. Zodat jouw investering uit kan groeien tot een kapitaal.

Zo regel je een goede ‘oude dag’

De onmisbare schakel is een financieel adviseur die ervoor zorgt dat jij je doel haalt. Die expertise over de fiscale wetgeving combineert met zijn kennis op het gebied van beleggen. En deze gebruikt in het kader van een groter plan, zodat je niet jaarlijks klakkeloos veel geld stort op een lijfrenterekening maar doelbewust je vermogen opbouwt.

Minimaal risico, maximaal resultaat

Onze beloftes
We helpen je het leven te krijgen dat jij voor ogen hebt.
Onze beloftes
We regelen het snel en zorgvuldig.
Onze beloftes
We ondersteunen ondernemers met een BV. Zakelijk en privé.
Onze beloftes
Je weet bij ons precies waar je aan toe bent. We doen niet aan ingewikkeld.
Onze beloftes
Altijd een oplossing op maat. Omdat niemand standaard is.

Over ons

Leun op 20+ jaar ervaring

Bij De Looff & Partners gaat het altijd over het leven en de manier waarop jij dat wil leven. Daar helpen we je bij door je te begeleiden bij het opbouwen van vermogen. Dat doen we al ruim 20 jaar op een duurzame manier.
Doordat we alleen kiezen voor bedrijven die voldoen aan onze criteria op milieuvriendelijk, sociaal en maatschappelijk gebied. Zo leveren aandelen niet alleen rendement voor de belegger op maar ook waarde voor de wereld.

Dat vergt een zorgvuldige aanpak, gericht op jouw situatie. We zijn er niet om alleen vinkjes te zetten in een dossier. We zijn er om jouw wensen te realiseren. Waarbij we een speciale werkwijze hanteren die ervoor zorgt dat je snel duidelijkheid krijgt.

Want voordat je het weet is later, te laat.

Hoeveel is straks genoeg?

Zodat je als je met pensioen bent, nog genoeg hebt om te blijven leven zoals jij wilt. Nu én later. Het is niet lastig om later goed te leven. Je moet alleen weten welk bedrag je daarvoor nodig hebt.

0

Veelgestelde vragen

Het is een lijfrenterekening nieuw regime. Wij gebruiken de term ‘pensioen’, omdat dit voor klanten een herkenbaar onderwerp is in tegenstelling tot de term ‘lijfrente’. Wij willen helder en toegankelijk communiceren met onze klanten.

Voor iedereen die pensioenvermogen wil opbouwen volgens een financieel plan, waarin duidelijke doelen zijn gedefinieerd.

Ja, voor zover je daar fiscale ruimte voor hebt: de jaarruimte en eventuele inhaalruimte. Wij kunnen deze berekening voor je maken.

Ja, dat is mogelijk onder voorwaarden. In de eerste plaats kun je nooit het gehele bedrag opnemen, maar in periodieke uitkeringen. Dit moet in 20 jaren plus het aantal jaren voor de AOW datum dat je begint met opnemen. Dus vanaf leeftijd 60 opnemen betekent in 28 jaren laten uitkeren. Het geld blijft belegd en de hoogte van de uitkering is afhankelijk van de rente en het rendement.

Er zijn twee soorten rekeningen: de opbouwende en de uitkerende.
Bij de opbouwende stort je periodiek en kun je niet aan het geld komen. Het groeit alleen maar.

Wel kun je elk moment kiezen om een uitkering te laten ingaan, tot uiterlijk 5 jaar na de AOW datum. Dan volgt de uitkerende variant: het vermogen blijft belegd en er wordt jaarlijks een bedrag onttrokken om uit te keren. De hoogte van dat bedrag is afhankelijk van de rentestand bij aanvang en het behaalde rendement in het afgelopen jaar.

Als je overlijdt, hebben de erfgenamen recht op het vermogen op de pensioenrekening. Het overlijden moet zo snel mogelijk, maar bij voorkeur binnen 6 maanden, na overlijden aan ons worden gemeld. De erfgenamen kunnen het vermogen op de pensioenrekening alleen gebruiken voor aankoop van een lijfrente, een periodieke uitkering. 
Het hele bedrag kan niet ineens worden opgenomen. Het vermogen blijft op de pensioenrekening staan, zolang er geen lijfrente is aangekocht. Inleg die wij ontvangen na de datum van het overlijden, moeten wij terugstorten naar de tegenrekening.

Er zijn twee varianten:

  • De oudedagslijfrente

    Het gaat hierbij om periodieke uitkeringen die ingaan uiterlijk 5 jaar na het jaar waarin je de AOW-leeftijd bereikt. Gaan de uitkeringen in vanaf het jaar waarin je de AOW-leeftijd bereikt? Dan geldt de voorwaarde dat je de uitkeringen minimaal 20 jaar moet ontvangen. Gaan de uitkeringen eerder in dan het jaar waarin je de AOW-leeftijd bereikt? Dan geldt de voorwaarde dat je de uitkeringen 20 jaar moet ontvangen, plus het aantal jaar dat de uitkeringen eerder ingaan.

  • Tijdelijke oudedagslijfrente

    Het gaat hierbij om periodieke uitkeringen die ingaan in het jaar waarin je de AOW-leeftijd bereikt of in de 5 jaar daarna. Je krijgt bijvoorbeeld vanaf jouw 68e jaar maandelijks een uitkering van € 1.000.

De volgende 2 voorwaarden gelden:

  • Je moet de uitkeringen minimaal 5 jaar ontvangen

  • het totale jaarlijkse bedrag van de uitkeringen uit alle tijdelijke lijfrenten mag niet hoger zijn dan € 22.443 (2021)
    Is het jaarlijkse bedrag van de uitkeringen hoger? Dan moet je de uitkeringen minimaal 20 jaar ontvangen

Wij beleggen in wereldwijd gespreide fondsen. Dit kan zijn in aandelen, obligaties, vastgoed of een mix hiervan. Het zijn beursgenoteerde fondsen. Wij kiezen alleen voor duurzame fondsen.

Dat betekent dat bedrijven die zijn opgenomen in de fondsen geselecteerd zijn op criteria op het gebied van Milieu, Sociaal en Bestuur (ESG). Dat gaat over mensenrechten, duurzaamheid, dierenwelzijn, hoe werknemers behandeld worden, wapenindustrie, etc. Wij hanteren een zogenaamde core-satellite strategy. Een kern van wereldwijde fondsen aangevuld met kleinere specialistische fondsen die de risico-rendementverhouding aanvullen.

Je kunt vanaf € 50 per maand inleggen. Maar de inleg wordt gebaseerd op een doel dat is vastgesteld in het plan.

Ja en nee. De rekening staat op jouw eigen naam en orders tot koop en verkoop kun je zelf geven. Opnames zijn echter gebonden aan de fiscale regels.

Hoe werkt het?

Nadat we op basis van een financieel plan de doelen hebben vastgesteld, wordt een haalbaarheidsanalyse gemaakt en een voorstel voor een passende portefeuille.

Op basis hiervan wordt een rekening geopend op ons platform en de geadviseerde portefeuille aangekocht. De rekening staat op naam van de belegger. Wij adviseren periodiek over de voortgang. Wel is er dagelijks toegang tot de portefeuille mogelijk, om alles te volgen. Al raden we dat overigens af.

Altijd antwoord op je vragen

Omdat genieten van het leven begint met helderheid.

Richard de Looff
Richard de Looff

DSI Beleggingsadviseur |Register Pensioenadviseur